Tillbaka

Kommentarer till ”Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”

Rapporten ger en bra sammanfattning av utgångsläget och de möjliga åtgärderna inom olika sektorer.

Vi beklagar att vi från Svebios sida inte haft möjlighet att närmare följa arbetet genom att vi inte inbjudits att ingå i dialoggruppen. Svebio har betydande kompetens i frågor kring potentialen för ökat utnyttjande av bioenergi – Sveriges idag största energikälla. Ytterligare användning av bioenergi kommer att vara en av flera strategiska åtgärder för att åstadkomma ett Sverige utan klimatutsläpp.

Vi använder oss av cookies.Läs mer