Tillbaka

Hemställan om avskaffad skatt på bioolja

Svebio gjorde tillsammans med Energiföretagen och Canoil en hemställan till Finansdepartementet om ändring av lagen (1994:1776) om skatt på energi om skattebefrielse för biooljor för uppvärmning.

Vi använder oss av cookies.Läs mer