Tillbaka

Heltäckande bedömning av potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har inte fått ovanstående rapport på remiss, men önskar avge följande yttrande eftersom frågan har stor relevans för bioenergibranschen.

Svebios uppfattning i sammandrag

  • Rapporten ger inte ett tillräckligt underlag för att bedöma potentialen för fortsatt utbyggnad av kraftvärme och fjärrvärme i Sverige. Eftersom regeringen enligt direktivet ska avge rapport till kommissionen 31 december 2015 finns det gott om tid att genomföra en fördjupad utredning.
  • Frågor som behöver utredas ytterligare är biokraftens roll och plats i ett 100 procent förnybart energisystem, potentialen för ökad elproduktion genom ny teknik, potentialen för elproduktion i mindre anläggningar och potentialen för sammanbyggning av nät.
  • För att främja anslutning av nya bostäder till fjärrvärmenät, i enlighet med direktivet, bör nybyggnadsreglerna snarast ändras, för att eliminera den nackdel fjärrvärmen idag har i förhållande till värmepumpar i nya bostäder.
  • Enligt Svebios uppfattning bör det svenska energisystemet ställas om för att bli 100 procent förnybart. Inom ett sådant energisystem kommer bioenergin att ha en central roll, och biokraft kommer att stå för en viktig del av elproduktionen. När kraftvärmens roll ska bedömas bör det ske inom ramen för detta perspektiv.

Vi använder oss av cookies.Läs mer