Tillbaka

förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av pannor för fasta biobränslen

I dagsläget finns det bara två företag som har valt att Svanenmärka sina fastbränslepannor och det är Baxi och Effecta. För båda företagen rör det sig om vedpannor. I remissmaterialet finns det ingen analys av varför så få fastbränslepannor är Svanenmärkta.

Vår egen analys är att branschen inte ser något mervärde i att Svanenmärka pannorna. De flesta väljer att P-märka sina pannor och det är inte heller så att konsumenterna efterfrågar Svanenmärkningen.

Vi använder oss av cookies.Läs mer