Tillbaka

Förslag till nya virkesmätningsföreskrifter

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, verkar för en ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio har ca 300 medlemsföretag. Våra medlemsföretag är allt från Sveriges största energiföretag, skogs- och lantbrukskoncerner till utrustningstillverkare och enmanskonsulter. Svebio har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skogsstyrelsens remiss av förslag till nya föreskrifter om virkesmätning. Vi vill framföra följande:

I tidigare remissvar till Landsbygdsdepartementet har Svebio varit positiva till att virkesmätningslagen skulle utökas till att omfatta allt virke som används industriellt.

Det är bra och viktigt att Skogsstyrelsen har tagit tillvara kunskap och erfarenheter från skogs- och energibranschen i samband med utformandet av föreskrifterna. Efter en viss tid är det lämpligt med en uppföljning för hur lagen fungerar och då främst för de nya tillkommande sortimenten.

Vi använder oss av cookies.Läs mer