Tillbaka

Förslag till nationell tillämpning av EUs timmerförordning

Enligt Svebios uppfattning ger förordningen ett grundläggande skydd för att marknaden inte tillförs produkter som orsakar miljöproblem vid avverkningen.

Inom EU pågår även arbete kring att eventuellt instifta obligatoriska hållbarhetskriterier för fasta biobränslen.

Vi använder oss av cookies.Läs mer