Tillbaka

Förslag till föreskrift avseende uppgiftslämnarskyldighet till officiell energistatistik

Svebios uppfattning i sammandrag:

  • Det är angeläget att få en bättre statistik över produktion/tillförsel av oförädlade trädbränslen.
  • Undersökningen bör göras som en totalundersökning, inte en urvalsundersökning, och bör helst genomföras av en branschorganisation med kännedom om aktörerna på marknaden.
  • Brännved bör inte ingå i undersökningen.

Det är angeläget att få till stånd en bättre statistik för tillförsel (produktion) av oförädlade fasta biobränslen. Det är emellertid inte en enkel uppgift, av flera skäl:

  • Det finns inte en väl avgränsad kategori av producenter, och det finns inte en särskild SNI-kod för de företag som sysslar med produktion av fasta biobränslen.
  • Producenterna utgör en heterogen samling, med både stora och små företag, verksamma inom flera branscher.
  • Det är svårt att avgränsa verksamheten ”nedåt”. Var drar man gränsen mellan yrkesmässig produktion och småskalig egenanvändning?

Huvuddelen av tillförseln täcks sannolikt av Svenska Trädbränsleföreningens årliga undersökning. Men till denna volym ska läggas produktion/tillförsel genom egenanvändning utanför Trädbränsleföreningens medlemskår och uppgiftslämnare, direktimport till värmeverk, småskaliga producenter mm. Svebios tidning Bioenergi gör varje år en egen enkätundersökning som publiceras tidigt under året, och ger en grov uppskattning av utvecklingen av marknaden. Här är fokus på omsättning i kronor, och det görs ingen fördelning på bränslekategorier.

Vi använder oss av cookies.Läs mer