Tillbaka

Förordning om ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetsbesked om biodrivmedel och flytande biobränslen

Förordningen innebär en direkt tillämpning av det regelverk som införts i Hållbarhetslagen i enlighet med den promemoria om anläggningsbesked som Svebio tidigare gett synpunkter på genom ett remissvar den 21 september. 

Vår kritik av det nya regelverket kvarstår. Det innebär ökad byråkrati och ökade administrativa kostnader för företagen och därmed en försämrad konkurrenskraft för de berörda biodrivmedlen, förutom den generella begränsningen av användning av biodrivmedel från åkergrödor från nya anläggningar och helt avskrivna anläggningar. Slutresultatet av dessa försämrade villkor är större utsläpp av växthusgaser.

Vi använder oss av cookies.Läs mer