Tillbaka

Förnybar energi: en viktig faktor på den europeiska energimarknaden (KOM2012-271)

Svebio anser att kommissionens rapport innehåller en värdefull sammanfattning av vilka alternativ som står till buds för att fortsatt stimulera förnybar energi i unionen inom ramen för en radikal klimatpolitik, som innebär att klimatutsläppen kan minska med 85 – 90 procent till 2050.

Men vi ser samtidigt en del brister med rapporten.

Vi använder oss av cookies.Läs mer