Tillbaka

Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrad beskattning för vissa biodrivmedel

Svebio motsätter sig införandet av en ny skatt på biodiesel, som föreslås av finansdepartementet.

Bakgrunden till skatteförslaget är att FAME, biodiesel främst från raps, anses vara överkompenserad enligt EU:s statsstödsregler. Den höjda skatten kommer att hota övergången från fossila drivmedel till ren biodiesel, B100, och minska FAME:s konkurrenskraft som låginblandningsbränsle. Det leder i sin tur till ökade utsläpp av fossil koldioxid.

Vi använder oss av cookies.Läs mer