Tillbaka

EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Svebio har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade EU-förslag och vill framför följande. Svebios ståndpunkter i sammanfattning:

  • Direktivet har ensidigt fokus på elektrifiering och vätgasdrift, men berör inte alls infrastrukturen för biodrivmedel, som står för den större delen av förnybara drivmedel i transportsektorn.
  • Direktivet innebär omfattande krav på insatser av medlemsstaterna som innebär subventioner av vissa energibärare. Det strider mot principen om teknikneutralitet och belastar skattebetalarna med höga kostnader.
  • Principen på en fri marknad bör vara att varje drivmedelsalternativ står för sina egna kostnader för distribution och övrig infrastruktur, precis som de fossila bränslebolagen gjorde när dessa introducerades på marknaden.
  • Direktivet bör inte inkludera ”alternativa fossila bränslen”, som LNG, LPG och fossila syntetiska bränslen, som övergångslösning. Att inkludera dessa bland alternativa bränslen i klimatpaketet Fit for 55 strider mot de övergripande målen i klimatpolitiken.
  • Kravet på statliga insatser för att garantera tankning av fossila drivmedel som LNG måste avvisas.

Vi använder oss av cookies.Läs mer