Tillbaka

Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet (SoU 2015:87)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått utredningen på remiss men vill lämna följande synpunkter:

Vi stödjer förslaget om att avskaffa Norrlandsrabatten på el. Den nuvarande rabatten på 10 öre/kWh skapar en helt annan konkurrenssituation på värmemarknaden i norra Sverige än i södra Sverige. Det ger en konkurrensnackdel för biobaserad uppvärmning, exempelvis pellets, ved och biobaserad fjärr- och närvärme, i förhållande till elvärme och värmepumpar. Det har sannolikt också medfört en alltför omfattande utbyggnad av elvärme i de berörda regionerna, vilket bidrar till obalansen på elmarknaden vid låga temperaturer.

Vi använder oss av cookies.Läs mer