Tillbaka

Energimyndighetens rapport Havsbaserad vindkraft

Svebios synpunkter i sammanfattning:

  • Frågan om marknadsvillkor för ny förnybar elproduktion efter 2020 bör utredas inom Energikommissionen utifrån en samlad analys där man särskilt uppmärksammar effektproblematiken.
  • Utredningens uppskattningar av framtida elpriser och ersättningen för havsbaserad vindkraft kan starkt ifrågasättas.
  • Införande av stöd till havsbaserad vind med ett garanterat pris enligt sliding premie modellen kommer att leda till kraftigt sjunkande lönsamhet för landbaserad vindkraft.
  • Det bör inte införas ett separat stöd för havsbaserad vindkraft, utan olika alternativ för förnybar elproduktion bör konkurrera på lika villkor.

Vi använder oss av cookies.Läs mer