Tillbaka

Energimyndighetens förslag till energiforskning

Mot bakgrund av de stora utmaningar som finns på klimat- och energiområdet, med målen fossiloberoende fordonsflotta 2030 och ett samhälle med nollutsläpp 2050, krävs det en förstärkt insats för forskning och utveckling under de närmaste åren, inte oförändrad anslagsnivå, som Energimyndigheten föreslår.

Vi använder oss av cookies.Läs mer