Tillbaka

Energimarknadsinspektionens rapporter om prisförändringsprövning och reglerat tillträde för fjärrvärme

Svebios uppfattning i sammandrag:

De förslag till reglering av fjärrvärmen som föreslås i rapporterna bör inte genomföras. Statlig reglering bör av både principiella och praktiska skäl undvikas. Generella styrmedel, marknadslösningar och frivilliga åtgärder bör i första hand användas inom fjärrvärmesektorn.

Fjärrvärmen är inte en monopolverksamhet, utan utsatt för stark och ökande konkurrens från andra uppvärmningsformer, inte minst värmepumpar, som under de närmaste åren dessutom kommer att gynnas av låga elpriser. Ett resultat av prisreglering och annan reglering kan bli en försvagning av fjärrvärmeföretagen, som leder till minskad användning av fjärrvärme och ökade utsläpp av klimatgaser.

Utredningarna har inte analyserat hur de små fjärrvärmeföretagen påverkas av ökad reglering och byråkratisering. Fjärrvärmelagen bör ändras så att den inte gäller närvärmeverk under en viss årlig leverans.

Vi använder oss av cookies.Läs mer