Lucka 4

Dags för lucka 4 i Svebios julkalender!

P4

Vid oljekrisen 1973 var Sverige till omkring 74 procent beroende av importerad olja för landets energiförsörjning. Då inkluderar vi alla energibehov – uppvärmning, transporter, industri och elproduktion. 1980, då Svebio grundades, hade oljeberoendet minskat till 65 procent. Idag är oljeberoendet nere i 24 procent, och oljeprodukterna förbrukas nästan enbart i transportsektorn och till mindre del i industrin. Sverige har sparat hundratals miljarder under dessa år på minskad oljeimport. Pengarna har stannat i landet och skapat inkomster och jobb i hela Sverige, inte minst i bioenergisektorn.

Energitillförseln i Sverige

energitillförsel

Omställningen från olja till biobränslen syns tydligt i den här illustrationen ur rapporten ”Bioenergi på rätt sätt” som getts ut av Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

Jobben finns i jordbruket och skogsbruket, där bioråvarorna produceras. De finns i transportnäringen, i förädlingsindustrier och i användarledet, i värmeverk och kraftvärmeverk och kring distribution och användning av biodrivmedel. De finns också i alla de företag som tillverkar utrustning för bioenergi. Många av företagen är medlemmar i Svebio. Här kan du se vilka företag som är medlemmar i Svebio.

Genom övergången från importerade till inhemska biobränslen har Sverige också fått ökad försörjningstrygghet. Vi skulle klara en avspärrning idag mycket bättre än 1973, både för värme, elproduktion och transporter.


Länk till rapporten Bioenergi på rätt sätt


Vi använder oss av cookies.Läs mer