Lucka 3

Dags för lucka 3 i Svebios julkalender!

P3

1980 använde Sverige 275 terawattimmar (TWh) ”råolja och petroleumprodukter” som det heter i statistiken. Samma år använde vi 48 TWh biobränslen, genom förbränning av returlutar i massabruken och i form av vedeldning, främst i småhus på landsbygden och i mindre orter. Oljeanvändningen var alltså nästan sex gånger så stor som användningen av biobränslen.

Användningen av olja och biobränslen (TWh)

Energiläget i siffror 2020.

Källa: Energimyndigheten – Energiläget i siffror 2020.

2018 hade användningen av biobränslen ökat till 141 TWh, nära nog en tredubbling. Oljeanvändningen hade sjunkit till 103 TWh, en nedgång med nästan två tredjedelar. Bioenergin passerade 2009 oljan och blev Sverige största energikälla om man ser till slutanvändning av energi.

Bioenergi svarar idag för 38 procent av all användning av energi i Sverige.
Bioenergi och olja har bytt plats.

Sedan 1990 har bioenergin ökat med omkring 3 TWh per år. Ökningen motsvarar ungefär 6 000 kubikmeter olja i veckan. Det motsvarar 133 leveranser med 45 kubik oljetankbil (inklusive släp), varje vecka i trettio års tid i ökad energianvändning från bioenergi!

Wibax

Foto: Wibax


Länk till statistiken, Energimyndigheten – Energiläget i siffror 2020


Vi använder oss av cookies.Läs mer