Lucka 22

Dags för lucka 22 i Svebios julkalender!

P22

Sverige har särklassigt högst andel biodrivmedel av alla EU:s medlemsländer enligt EU-kommissionens rapport. Sveriges andel var 29,7 procent 2018, mer än dubbelt så hög andel som Finland på 14,1 procent. EU:s mål är 10 procent i alla medlemsstater 2020. Det här framgår av EU-kommissionens rapport om förnybar energi i EU-länderna från oktober, Renewable Energy Progress Report.

Siffrorna återspeglar inte de verkliga andelarna, eftersom EU tillåter dubbelräkning av biodrivmedel från vissa råvaror som man vill gynna. Det skapar en bluff-statistik. Den verkliga andelen i Sverige låg på 22,9 procent 2018 och sjönk till på 21,8 procent 2019. Det är fortfarande särklassigt bäst i EU.

EU:s mål på transportsektorn har varit för lågt för att fungera som stimulans för den svenska omställningen. Tvärtom har EU:s regelverk ofta varit hinder för en snabb utveckling.

Fortfarande är huvuddelen av alla drivmedel fossila, också i Sverige, och transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige.

Andel förnybar energi i transportsektorn 2018

Transport share of energy from renewable sources

Alla EU:s medlemsländer har ett 10-procentsmål 2020. Värdet inkluderar dubbelräkning, exempelvis för biogas och HVO från avfall och restprodukter. Källa: Eurostat.


Vi använder oss av cookies.Läs mer