Lucka 21

Dags för lucka 21 i Svebios julkalender!

P21_webb

Sverige var inte med i EU 1980, utan kom med först 1995. För drygt tio år sedan antog EU mål för minskning av växthusgasutsläpp, energieffektivisering och ökning av förnybar energi till 2020. Målen var 20 procent minskade växthusgasutsläpp jämfört med 1990, 20 procent bättre energieffektivitet, 20 procent förnybar energi av total energianvändning, samt 10 procent förnybart i transportsektorn.

Nu kan vi avläsa resultatet. EU har nått de här målen, och Sverige är bäst i klassen, inte minst tack vare den fortsatt ökade användningen av bioenergi.

En lägesrapport från EU-kommissionen visar att Sverige har lyckats bäst i EU när det gäller andelen förnybar energi, både generellt och i transportsektorn. Sveriges andel förnybar energi 2018 var 54,6 procent. På andra plats ligger Finland och på tredje plats Lettland. De länder som lyckats bäst med att nå och överskrida EU:s mål om förnybar energi är länderna runt Östersjön som har satsat på bioenergi. Lägst andel 2018 hade Nederländerna, ett land där man nu vill förbjuda användning av biobränslen för omställning av energiproduktionen. I Nederländerna är fortfarande mer än 90 procent av energin fossil.

Andel förnybar energi i EU:s medlemsländer 2017/2018

EU and Member States renewable energy shares

Ljusgrönt = andel 2017. Mörkgrönt = andel 2018. Rött streck = målnivå 2018. SE Sverige, FI Finland, LV Lettland, DK Danmark. Källa: EU-kommissionen, Renewable Energy Progress Report, oktober 2020.


Vi använder oss av cookies.Läs mer