Lucka 2

Dags för lucka 2 i Svebios julkalender!

P2

Svebio grundades på initiativ av några studenter som studerade bioenergiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan under ledning av professor Olle Lindström. De gjorde ett upprop till andra personer som var verksamma med biobränslen genom att skicka runt ett julkort 1979. Nästa steg blev en båttur under ”gemytliga former” 1980. En ny organisation var född, Europas första nationella bioenergiförening med deltagare från hela biobränslekedjan, alltifrån skogsägareföreningar och skogsföretag, värmeverk, tillverkare av utrustning, forskare och andra som var intresserade av att utveckla bioenergin.

Ulf_Wallin

Mora var en pionjärort för bioenergi, med landets fjärrvärmeverk eldat med flis, startat 1978, och Svebios första stora konferens 1982. Ulf Wallin var den lokala eldsjälen.

Tiden präglades av två allvarliga oljekriser 1973 och 1979 och en häftig politisk debatt kring den svenska kärnkraftsutbyggnaden. Sverige var till 75 procent beroende av importerad olja, som i huvudsak kom från oroliga Mellanöstern. Man sökte febrilt efter alternativ till både oljeimport och kärnkraft, som många ville avveckla. 1980 hölls också folkomröstningen om kärnkraft.

Bioenergi var den alternativa energikälla som redan fanns på plats. Vindkraft och solceller låg i sin linda. Inom bioenergin ville man satsa både på restprodukter från skogsindustrin, på energiskogsodlingar och på skörd av torv. Svebios mål har ända från start till idag varit att utveckla användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.


Vi använder oss av cookies.Läs mer