Lucka 18

Dags för lucka 18 i Svebios julkalender!

P18_webb

1980 var koldioxidhalten i atmosfären 340 ppm (miljondelar), och hade 2019 stigit till 410 ppm, en ökning med 21 procent. Sedan förindustriell tid är ökningen 48 procent, eftersom den naturliga halten innan vi inledde förbränningen av fossila bränslen var 277 ppm.

Nästan hälften av tillskottet av fossil koldioxid har inträffat under de senaste 40 åren. Utsläppen av koldioxid från förbränning av kol, olja och fossil gas samt från cementproduktion var 1980 omkring 19,5 miljarder ton CO2 och hade 2019 ökat till 36,4 miljarder ton CO2, en ökning med 87 procent.

De globala koldioxidutsläppen

Global CO2 emissions

De globala utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen och från cement i miljarder ton CO2 per år. Källa: Global Carbon Project.

För 2020 räknar man med en minskning med nästan 7 procent på grund av pandemin, men det är troligen en temporär effekt. Liknande hack i kurvan kan man se i samband med recessioner i början av 80-talet, i början av 90-talet och i samband med finanskrisen 2009.

Det har sedan 1980 skett ett stort skifte i utsläppen. Då dominerade USA, Västeuropa och Sovjetunionen. Idag sker de största CO2-utsläppen i Kina. Utsläppen ökar snabbt i Indien, men minskar i EU och USA. Enligt WMO (FN:s väderleksorganisation) har omkring 80 procent av temperaturökningen de senaste tio åren orsakats av den stigande CO2-halten.

Ökning av global medeltemperatur

Mean temp

Diagrammet visar den globala medeltemperaturen i förhållande till medeltemperaturen under perioden 1850 – 1900. Källa: World Meteorological Organization, State of the Global Climate 2020.

Den globala medeltemperaturen har ökat med omkring 0,8 °C sedan 1980. Det är mer än hälften av den ökning som vi bör sträva efter enligt Parisavtalet.

Sammanfattning: Vi ser ännu ingen tydlig ändring av de globala trenderna för koldioxidhalt, koldioxidutsläpp och temperaturökning. Sedan 1980 har alla globala kurvor gått i fel riktning.


Vi använder oss av cookies.Läs mer