Lucka 1

Den gröna förvandlingen av Sveriges energiförsörjning! Svebio fyller 40 år i år. Det har varit 40 år som inneburit en radikal omvandling av den svenska energiförsörjningen. Vi tror att många har missat hur stora förändringar som skett, och vill därför med en enkel Julkalender dela med oss av ett antal positiva budskap.

Lucka 1

Det kanske också kan uppskattas i dessa annars mörka tider, där pandemi och ekonomisk nedgång dominerar nyhetsflödet.

För att sammanfatta vårt budskap:

  • Sedan 1980 har de svenska utsläppen av koldioxid halverats.
  • Sedan 1980 har beroendet av importerad olja för vår energiförsörjning minskat från 75 procent till 25 procent.
  • Sedan 1980 har förrådet av biomassa och kol i våra skogar ökat med nära 40 procent.
  • Sedan 1980 har bioenergin blivit Sveriges ledande energikälla.

Det är bara några av våra positiva budskap i advent.

Gustav Melin

Vi använder oss av cookies.Läs mer