Workshop om hållbart skogsbruk och bioenergiutveckling i Baltikum

Workshop om hållbart skogsbruk och bioenergiutveckling i Baltikum

Anmälan

Köpenhamns universitet anordnar 12 oktober en spännande nätworkshop om hållbart skogsbruk i Baltikum.

Med fokus på de tre baltiska länderna kommer företrädare från branschen diskutera hur skogsindustrin ska utvecklas, framåt kopplat till klimatförändringar, biologisk mångfald och träproduktion. Utvecklingsmöjligheter för en bioekonomi kommer även tas upp.

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer