Webinar: Hållbar Utveckling – Biologisk Mångfald, Klimatförändring och Livsmedelstrygghet

Webinar: Hållbar Utveckling – Biologisk Mångfald, Klimatförändring och Livsmedelstrygghet

Anmälan

Den 25 september 2015 antogs Agenda 2030 och 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen integrerar de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig, och syftar till att alla länder ska arbeta för välstånd samtidigt som de skyddar planeten. Detta webinar kommer att fokusera på den miljömässiga dimensionen, mer specifikt biologisk mångfald, klimatförändring och livsmedelstrygghet.

Målet med webinariet är att dela vetenskapliga insikter för att belysa och diskutera hur man kan integrera åtgärder angående lindring och anpassning av klimatförändringen, bevarandet av biologisk mångfald och trygg försörjning av livsmedel. Målet är också att diskutera eventuella olikheter på internationell, regional och lokal nivå, då dessa kan behöva övervägas i utvecklandet av nationella åtgärder.

Tid: 14:00-18:00
Datum: 30 mars 2022
Plats: Digitalt evenemang på Zoom

Mer information och länk kommer närmare evenemanget.

Vi använder oss av cookies.Läs mer