Vilka möjligheter har Sverige att satsa på att fånga in och lagra koldioxid storskaligt?

Anmälan

Välkommen på frukostseminarium den 21 november om hur koldioxidavskiljning kan bli en viktig del för att nå klimatmålen.

Klimatutmaningen är enorm och det räcker sannolikt inte med att bara minska våra utsläpp av koldioxid. För att uppnå 1,5 graders målet i Parisavtalet behöver vi enligt FN:s klimatpanel IPCC även fånga in och lagra koldioxid. Därför är tekniken med koldioxidavskiljning högaktuell och det tas nu flera initiativ för att realisera teknikens möjligheter. I början av september undertecknade Stockholm Exergi och sex europeiska företag en internationell avsiktsförklaring för att utveckla lagringen av koldioxid. Och nu i december inviger Stockholm Exergi sin testanläggning för koldioxidavskiljning vid biokraftvärmeverket i Värtan.

Beräkningar visar att potentialen i Stockholm är att vi kan fånga in två miljoner ton koldioxid per år, vilket är ungefär dubbelt så mycket som utsläppen av koldioxid från Stockholms samlade biltrafik.

Tekniken för koldioxidavskiljning finns, men osäkerhet kring finansiering riskerar att hämma möjligheterna till fullskalig utbyggnad. Hur ska Sverige lyckas skapa förutsättningar för koldioxidavskiljning och ta ett viktigt steg för att uppnå klimatmålen?

Program:

• Inledning: Anders Egelrud, VD Stockholm Exergi och Alexandra Grimfors, vice ordförande Stockholm Exergis styrelse
Presentation om potentialen med bio-CCS, Fabian Levihn, forsknings- och utvecklingsansvarig på Stockholm Exergi
• Presentation om lagring av koldioxid, Per Sandberg, affärsutvecklare på Equinor
Panelsamtal med Mathias Fridahl, expert i Klimat- och vägvalsutredningen och klimatforskare på Linköpings universitet, Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på HeidelbergCement, Per Sandberg, affärsutvecklare Equinor och Fabian Levihn, forsknings- och utvecklingsansvarig på Stockholm Exergi

Datum: Torsdag 21 november
Tid: 07.30 – 08.45 (07.30 – 07.40 Frukost och registrering)
Lokal: Neptunisalen i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm

Vi använder oss av cookies.Läs mer