Svenska Bioenergiföreningens årsmöte och vårmöteskonferens 2023

Svenska Bioenergiföreningens årsmöte och vårmöteskonferens 2023

Anmälan

Tid: Årsmöte kl. 09.30 – 10.45 med efterföljande vårmöteskonferens kl. 11.15 – 17.00.
Plats: Sveakonferens, Stockholm

Årsmötet är öppet för Svebios medlemmar. Vårmötet är öppet för alla.
Medlemmar i Svebio har en rösträtt vardera. Associerade medlemmar har ej rösträtt.

Vårmötesprogram:

  • Skogens nytta för klimatet
  • Den nationella bioekonomistrategin, utredningens förslag och industrins dagsläge och kommentarer
  • Kraftvärmeutredning, frigjord eleffekt och ökade driftstider med biokol till industrin

Program och anmälan

Vi använder oss av cookies.Läs mer