Svenska Bioenergiföreningens årsmöte och vårmöteskonferens 2022

Svenska Bioenergiföreningens årsmöte och vårmöteskonferens 2022

Inbjudan till Svenska Bioenergiföreningens års- och vårmöte

Anmälan

Välkommen på Svebios årsmöte med efterföljande vårmöteskonferens!

Sällan har energi varit så aktuellt som vintern 2021/2022. Elpriserna har rusat och nu med det pågående förfärliga anfallskriget som Ryssland startat mot Ukraina får knappast energikostnaderna någon gräns. Europa vill bort från den ryska gasen och även om den ansvarige kommissionären inte verkar förstå det, så är biobränslelösningar de billigaste och bästa möjliggörarna för att klara det.

Därför ökar efterfrågan på biobränslen just nu dramatiskt över hela Europa. Vad får det för konsekvenser på den svenska marknaden och hur ska vi tänka för att bättre klara energiförsörjningen i beredskapstider. Hur ska vi producera el och svenska biodrivmedel. Det ska vi lära oss mer om under årets vårmöteskonferens samtidigt som vi äntligen kan träffas på riktigt.

Under årsmötet kommer vi dessutom dela ut Jan Häckners Bioenergipris för 2022 och under vårmöteskonferensen lyssna på pristagarnas historia.

Tid: årsmöte kl. 09.30 – 10.45 med efterföljande vårmöteskonferens kl. 11.15 – 17.00.

Årsmötet är öppet för Svebios medlemmar. Vårmötet är öppet för alla.
Medlemmar i Svebio har en rösträtt vardera. Associerade medlemmar har ej rösträtt.

Vårmöteskonferens program (fullständigt program finns på anmälnings sidan)

  • Den Svenska skogen – Hur står det egentligen till?
  • Nytt markandsläge – krig, höga priser på utsläppsrätter och energi, vad händer?
    Hur påverkar det fjärrvärme och biobränslepriser
  • Effektivare energisystem och elmarknad

Vi önskar er välkomna!

Årsmöteshandlingar:

Vi använder oss av cookies.Läs mer