Svebios Vårmöte med Årsmöte

Svebios Vårmöte med Årsmöte

Anmälan

Program

09.00 – 09.30 Kaffe och registrering, SVEA Konferens & Matsal, Holländargatan 10, Stockholm

09.30 – 11.00 Årsmöte för Svebio, inkl utdelning av Häckner-stipendium (öppet för alla, men endast Svebios medlemmar har rösträtt)

Vårmöteskonferens

Viktiga beslut ska fattas under de närmaste månaderna om lagstiftning som berör bioenergin, både i Sverige och i EU. Under det gångna året har Energikommissionen och Miljömålsberedningen lagt förslag, som nu ska bli propositioner till Riksdagen. Det handlar bland annat om att ställa om transportsektorn och minska klimatutsläppen med 70 procent till 2030, och om att bygga ut förnybar elproduktion med ytterligare 18 TWh under 2020-talet. EU-kommissionen har lagt en rad förslag om nya direktiv för tiden efter 2020, bland annat om hållbarhetskriterier för fasta biobränslen, och regelverk för energieffektivisering. Det innebär att villkor kommer att bestämmas både för biovärme, biokraft, biodrivmedel och fasta biobränslen.

11.00 – 12.30 Energi och Klimatpolitik

 • Presentation av Jan Häckners bioenergistipendiat
 • EU:s nya Förnybartdirektiv – så påverkas den svenska energiförsörjningen och Svebioföretagen
  Kjell Andersson, näringspolitisk chef, Svebio

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30 Energikommissionen, Elcertifikatsystemet

 • Så påverkar energiöverenskommelsen värmemarknaderna
  Håkan Sköldberg, Profu
 • Hur ska vi få ett stödsystem som ger oss garanterad effekt i elsystemet?
  Erik Dotzauer, Fortum (inbjuden)

14.30 -15.00 Kaffe och frukt

15.00 – 16.30 Vilka blir effekterna med reduktionsplikt för drivmedel?

 • Ger reduktionsplikt möjlighet för investeringar?
  Max Jönsson, Vd Chemrec AB
  Max ger oss sin syn på vilka förutsättningar reduktionsplikten ger för företag att investera i biodrivmedelsproduktion från skogen. Vilka risker och möjligheter finns?
 • Min syn på reduktionsplikten och EUs politik för biodrivmedel
  Ebba Tamm, biodrivmedelsexpert, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (inbjuden)
 • Svebios syn på reduktionsplikten
  Tomas Ekbom, Svebio/BioDriv

16.30 Slut för dagen

Ytterligare talare kan tillkomma. Vid frågor, kontakta Gustav Melin, 08-441 70 81.


Priser för deltagande i Svebios Vårmöte med Årsmöte för Svebio:

 • 700 kr seminarium inkl. lunch (gäller både för medlemmar i Svebio och ej medlemmar)
 • 270 kr för lunch, för er som endast vill delta i Svebios Årsmöte (självkostnadspris)
 • Föredragshållare, gratis men anmälan krävs (inkl. lunch)
 • Hedersmedlem, gratis, anmälan krävs (inkl. lunch)
 • Press, gratis, anmälan krävs (inkl. lunch)

Årsmötet är kostnadsfritt och öppet för alla, men endast Svebios medlemmar har rösträtt. Anmälan krävs även om du endast ska delta i Årsmötet!

Kallelse till Svebios årsstämma 5 april 2017 (pdf)

Vi använder oss av cookies. Läs mer