Kostnadsfri ”Nätverksträff – mindre värmeverk” för medlemmar i Svebio

Kostnadsfri ”Nätverksträff – mindre värmeverk” för medlemmar i Svebio

Anmälan

Nätverksträffen är för Svebios medlemsföretag inom småskalig och medelstor biovärme & kraft. Här träffar du branschkollegor och utbyter erfarenheter inom biovärme & kraft med andra medlemmar.

Aktuella ämnen som EU-politik, nya MCP-kraven, tillgången på flytande biobränsle, konkurrens och småskalig biovärme presenteras och diskuteras. Denna gång anordnas träffen i samarbete med LRF.

Tid: 11 april 2019, lunch kl. 11.30, konferens kl. 12.30 – 15.30
Plats: LRF, Franzéngatan 6, Stockholm
Anmälan: Deltagandet är kostnadsfritt och endast för medlemmar i Svebio. Anmälan krävs. Begränsat antal platser. Träffarna brukar bli fulltecknade snabbt så anmäl dig så snart som möjligt.
Kontaktperson: Karolina Norbeck, Svebio, karolina.norbeck@svebio.se, 0705-799199


Program

11.30 Lunch

12.30 Del 1

LRF och våra mindre värmeverk
Niklas Bergman, LRF

Aktuell EU-politik inom bioenergi
Kjell Andersson, Svebio

Framtidens jämställda kompetens
Elin Östblom, Teknikföretagen

Kompetensförsörjning och krav på certifiering av operatörer
Patrik Marklund, Marklund Solutions

Fikapaus med mingel

14.30 Del 2

Goda exempel för att klara de nya MCP kraven
Talare inbjuden

Tillgång på flytande biobränsle
Martin Hansson, Ecobränsle

15.30 Slut för dagen


LRF Ecobransle

Vi använder oss av cookies. Läs mer