Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Program:

Lena Lagestam

Lena Lagestam, styrelseordförande Borlänge Energi och moderator för Stora Biokraft- och Värmekonferensen 2019.

Dag 1, 5 november

09.30 Transfer till studiebesök

Bussar avgår från First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun.

10.00 Studiebesök

Vi inleder med två studiebesök hos konferensens partnerbolag. Välj mellan att besöka:

 • Studiebesök 1. Borlänge Energi
  Studiebesöket startar med fika och presentation av det unika energisamarbetet mellan Falun och Borlänge, en 18 km lång fjärrvärmeledning, som gett ökat samarbete och bättre konkurrenskraft.
  Därefter blir det en guidad tur på kraftvärmeverket Bäckelund, ett landmärke centralt placerat i staden och i den cirkulära ekonomin.
 • Studiebesök 2. Falu Energi & Vatten
  Studiebesöket startar på huvudkontoret med fika och presentation av hur värmesystemet i Falun är uppbyggt. Efter det blir det en kort promenad ner till kraftvärmeverket där det blir rundvandring. Du kommer få se både kraftvärmeverket och pelletsfabriken.
  Efter studiebesöket hämtar bussen upp vid kraftvärmeverket för vidare transport till First Hotel Grand.

OBS, du kan endast delta i ett av besöken. Begränsat antal platser. Anmälan krävs. Läs mer och anmäl dig här.

12.30 Lunch på First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

Karolina Norbeck, Ulf Ibsén, Ulf Ibsén, Lars Larsson och Per Dahlberg.

Karolina Norbeck, Ulf Ibsén, Claes Tovetjärn, Lars Larsson, Per Dahlberg Kjerstin Ludvig.

13.30 Konferensen startar: Kris och beredskap

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det finns mycket som kan hända som översvämningar, skogsbränder, it-attacker, terrorangrepp och militära konflikter. Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi behöver el och värme. Det är svårt att föreställa sig mörka städer och vägar, utkylda bostäder, mat som förstörs, långa köer och svårt att få information. Vi ägnar första sessionen till mental beredskap genom att presentera och diskutera hur en kris skulle påverka just dig, din arbetsgivare och din omgivning.

 • Välkomna till årets Stora Biokraft & Värmekonferens
  Karolina Norbeck, Svebio
 • Kris – Förväntningar, verklighet och ansvar
  Claes Tovetjärn, Författare
 • Beredskap och nedsläckt land. Hur det påverkar oss och vad vi kan göra?
  Ulf Ibsén, Krisinformatör
 • Övning

15.00 Fika och mingel

15.30 Fjärrvärme som en del av den hållbara lösningen

Fjärrvärmebolagen utvecklas och även fjärrvärmeerbjudandet. Under denna session får vi höra mer om nya hållbara lösningar, partnerskap samt fjärrvärmemarknadens utveckling.

 • 2030 – Så möter vi framtiden
  Lars Larsson, Borlänge Energi
 • Hållbara cirkulära lösningar med fjärrvärme
  Per Dahlberg, Falu Energi & Vatten
 • Vart är fjärrvärmen på väg?
  Kjerstin Ludvig, Profu
 • Paneldiskussion: Kommer fjärrvärmen att finnas kvar efter 2030?
  Sessionens talare diskuterar och ger sin syn

17.00 Slut för dagen

18.30 Konferensmiddag med mingel

Dag 2, 6 november

09.00 Konferensen startar: Biobränslemarknaden

Efterfrågan på bioenergin förväntas öka och den ständiga frågan är ”Räcker bioenergin?”. Under denna session presenteras och diskuteras biobränslepotentialen. Förhoppningsvis ger panelen ett svar på vad bioenergin räcker till.

 • Nuläget på bränslemarknaden – Finns det potential att ta ut mer?
  Peter Sondelius, Stora Enso
 • Biobränslemarknaden nu och sen
  Kjell Andersson, Svebio
 • Biobränslepotential från jordbruket
  Charlotte Elander, Energifabriken
 • Torv som back-up
  Torbjörn Claesson, Branschföreningen Svensk Torv
 • Paneldiskussion: Räcker bioenergin till värme, el och drivmedel?
  Sessionens talare diskuterar och ger sin syn

Peter Sondelius, Kjell Andersson, Charlotte Elander, Torbjörn Claesson, Annika Odell Bremborg och Richard Unger.

10.30 Fika och mingel

11.00 Fjärrvärme och kommunikation

Vi hör ofta om solenergi och vindkraft, men sällan om vår fantastiska fjärrvärme som bidragit till att Sveriges värmemarknad nästan är fossilfri. Hur har fjärrvärmekommunikationen varit, vad är nytt och vad tycker fjärrvärmekunderna?

 • När pannrummet blev en relaxavdelning
  Lena Lagestam, ordförande Borlänge Energi
 • Streamad värme – Ett nytt sätt att kommunicera fjärrvärme
  Annika Odell Bremborg, Norrenergi
 • Vad tycker fastighetsägare om fjärrvärme?
  Richard Unger, Familjebostäder
 • Paneldiskussion: Är fjärrvärme det hetaste alternativet?
  Sessionens talare diskuterar och ger sin syn

12.30 Lunch och mingel

13.30 Framtidens biokraftteknik

Hur möter vi effektbristen med kraftvärme? Vilka utmaningar och lösningar finns det?

 • Mer eleffekt genom framtidens storskaliga biokraft
  Henrik Båge, Phoenix Biopower
 • Effektbrist – Alternativa lösningar
  Håkan Knutsson, Sweheat
 • Summering av konferensen
  Karolina Norbeck, Svebio
Henrik Båge, Håkan Knutsson och Karolina Norbeck.

Henrik Båge, Håkan Knutsson och Karolina Norbeck.

15.00 Fika och avslutningsmingelPriser (exkl. moms)

Medlem, 5–6 november (2 dagar): 6 640 kr
Ej medlem, 5–6 november (2 dagar): 8 800 kr
Medlem, 5 eller 6 november (1 dag): 4 040 kr
Ej medlem, 5 eller 6 november (1 dag): 5 400 kr
Doktorander och Myndigheter, 5–6 november (2 dagar): 3 500 kr
Föredragshållare, press, hedersmedlem: Gratis men anmälan krävs
Alla priser inkluderar deltagande i konferensmiddag den 5 november.Utställning

Som deltagare i konferensen har du möjlighet att marknadsföra ditt företag genom att boka plats för en roll-up i anslutning till kaffeserveringen.

Medlem i Svebio: 9 900 kr
Ej medlem i Svebio: 12 900 kr

Priset inkluderar deltagande för en person i konferensen 5-6 november. OBS, först till kvarn!

Dessa företag deltar utställningen:
Boka ditt boende i Falun

Välkommen att boka ditt boende på First Hotel Grand i Falun. Du ansvarar själv för din bokning.

Läs mer och boka


Stora Biokraft- och Värmekonferensen organiseras i samarbete med:

Falu Energi & Vatten / Borlänge Energi

Vill du veta mer om våra samarbetsmöjligheter, kontakta Karolina Norbeck, karolina.norbeck@svebio.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer