Seminarium: Förbränningsmotorer och miljön

En spännande övergång sker till drivlinor med förnyelsebara bränslen och låga emissioner. Förutsättningarna är olika på global och lokal nivå och därmed skiljer sig regelverken och begränsningarna för skadliga emissioner. För transportsektorn är det viktigt att kunna bedöma framtiden och ligga rätt i tiden. För låga emissioner är el-, bränslecell- och gasmotorer ett alternativ. Hur länge kommer konventionella förbränningsmotorer och flytande bränslen finnas kvar? Hur kommer reglerna se ut på lokal och global nivå?

Här kommer ett seminarium som behandlar dessa frågor och ger insyn hur ansvariga myndigheter vill styra framtiden och hur motor-, fordons- och drivmedelstillverkare tolkar de signaler som finns samt erfarenheter vid användning av nya drivlinor.
Ledande aktörer från de olika transportområdena presenterar fakta om framtidens drivlinor.
Pris: 1900 SEK för medlemmar i Mekanisterna, 2600 SEK för icke-medlemmar. Kaffe och lunch ingår i seminariepriset.

Anmälan görs via e-post till: info@mekanisterna.se
Ange personnamn, organisation, e-post och fakturaadress. Ange även om du är medlem i Svenska Mekanisters Riksförening eller önskar medlemskap,

Sista anmälningsdag är 14 mars 2019.

Vi använder oss av cookies.Läs mer