RISE arrangerar workshop om biodrivmedel

RISE arrangerar workshop om biodrivmedel

Anmälan

Workshopen genomförs inom ramen för två forskningsprojekt som fokuserar på att utvärdera möjligheter att öka utnyttjandet och nyttan av råvarans biogena kol vid tillverkning av biodrivmedel. Detta genom att öka andelen biogent kol som hamnar i produkter eller genom att lagra en del av kolet.

Inom projekten utvärderas och jämförs drivmedelsvärdekedjor för vägtransport och flyg med avseende på kol-, klimat-, och kostnadseffektivitet, med respektive utan koldioxidinfångning följt av användning (BECCU) eller lagring (BECCS).

Syftet med workshoppen är att identifiera och diskutera nyckeldrivkrafter för och -hinder mot faktiskt implementering av de teknikspår som undersöks i projektet

Workshopen fokuserar främst på icke-tekniska aspekter av exempelvis ekonomisk eller organisatorisk karaktär. Avsikten är att komplettera den teknoekonomiska analys som görs i projektet, med en kvalitativ analys av generella aspekter som kan vara avgörande för genomförbarheten.

Inbjudna till workshoppen är dels industripartners i projektet, dels andra relevanta aktörer från industri, branschorganisationer och myndigheter.

Fika och lunch ingår.

Vi använder oss av cookies.Läs mer