Panndagarna

Panndagarna

Anmälan

Den 16-17 april är det äntligen dags för Panndagarna igen, en årligt återkommande konferens som belyser teknikutveckling inom el- och värmeproduktion. Konferensen lockar varje år cirka 200 deltagare från energi-, skogs- och processindustri. 2024 års konferens kommer att äga rum på Elmia i Jönköping. I anslutning till konferensen anordnas även en populär leverantörsutställning och på kvällen den 16 april en gemensam middag. Konferensdagarna kommer sedan avslutas med ett studiebesök på Jönköping Energi Kraftvärmeverk Torsvik.

Plats: Elmia Konsert och Kongress, Elmiavägen 15, 554 54 Jönköping

Tid: Konferensen startar med registrering den 16e april ca kl. 09.30 och avslutas efter ett studiebesök 17  april senast ca kl. 17.00 (tiderna kan komma att justeras något).

Studiebesök: Konferensen avslutas med studiebesök till Jönköping Energi Kraftvärmeverk Torsvik samt Arlapannan. Platserna är begränsade till 120 st. Studiebesöket är uppdelat i tre (Avfallspannan, biobränslepannan, arlapannan), där man får önska vad man vill besöka. Information gällande detta distrubueras separat.

  • Studiebesök 1: Torsvik, KVVT1 är våran avfallspanna ifrån 2006. Den agerar baslast och går oftast hela året med undantag för revisionsstoppet. Pannan är en rosterpanna ifrån Fisia på 65MW med en turbin på 16MW. Den producerar el, fjärrvärme och processånga.
  • Studiebesök 2: Torsvik, KVVT2 är biobränslepannan ifrån 2014. Den är nästa på tur efter avfallspannan och går 5000+h per år beroende på väder. Det är en bubblande bädd ifrån Valmet på 100MW, höjd till 125MW med en turbin på 39MW. Den producerar el och fjärrvärme.
  • Studiebesök 3: Arla, Arlapannan byggdes för att täcka ett nytt behov av processånga till mejeriet. Pannan är en rosterpanna ifrån Jernforsen på 7MW och eldas med samma bränsle som KVVT2. Driftsatt hösten 2021 levererar den ånga och hetvatten till mejeriet samt fjärrvärme vid behov.

Konferensmiddag: Kvällen den 16e april anordnas en gemensam middag för samtliga konferensdeltagare. Middagen kommer att äga rum på Elmia.

Middag kvällen innan den 15 april: Det kommer arrangeras en mingelmiddag kvällen före konferensdagarna den 15e april. Antalet platser är begränsade till 50, först till kvarn gäller. Separat inbjudningslänk skickas ut.

Vi använder oss av cookies.Läs mer