Öppen hearing kring forsknings- och innovationsstrategi för elsystemet

Öppen hearing kring forsknings- och innovationsstrategi för elsystemet

Öppen hearing kring forsknings- och innovationsstrategi för elsystemet

Anmälan

Energimyndigheten arbetar med en samlad strategi för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt relaterade till elsystemet och planerar för kommande satsningar. Du har möjlighet att ta del av arbetet och lämna synpunkter vid en hearing den 19 januari 2022.

Energimyndigheten finansierar årligen ett stort antal energirelaterade forsknings- och utvecklingsprojekt. För elsystemområdet utvecklar myndigheten en forsknings- och innovationsstrategi som kommer presenteras under hearingen.

Hearingen riktar sig i första hand till dig som arbetar professionellt med frågor av relevans för strategin och syftet är att tydligare synliggöra Energimyndighetens övergripande prioriteringar för de närmaste åren.

– Det är viktigt att strategin fokuserar på de behov och utmaningar som finns i samhället. Därför hoppas vi nu att många vill lämna synpunkter och inspel som kan hjälpa oss i vårt arbete, säger Susanne Karlsson, enhetschef på Energimyndigheten.

Digital presentation av arbetet

En presentation av strategiarbetet kommer att göras onsdagen den 19 januari 2022 klockan 9.00–11.00.

Presentationen kommer genomföras helt digitalt via Microsoft Teams. Det går bra att delta utan ett Teams-konto.

Preliminärt program:    

  • Inledning
    Rémy Kolessar, chef för avdelningen Forskning, innovation och affärsutveckling, Energimyndigheten
  • Presentation av strategiarbetet
    Susanne Karlsson, chef för enheten Hållbar el, Energimyndigheten
  • Inspel och synpunkter från deltagare

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och ge inspel under presentationen via den chatt som finns tillgänglig.

Vi använder oss av cookies.Läs mer