Öppen arena – Biodrivmedel för Sverige 2030

Utlysningsbaserat forskningsprogram – Om vad och hur kan man söka

Anmälan

Energiforsk bjuder in till Öppen arena för vårt nya forskningsprogram Biodrivmedel för Sverige 2030.

Underrubriken till eventet är: Utlysningsbaserat forskningsprogram – Om vad och hur kan man söka, och det är just vad eventet handlar om.

Öppen arena hålls 2017-08-29 klockan 15.15 – 17.00 hos Energiforsk och innehåller:

• Inspirerande tal
• Bikupor för projektinitiering
• Mingel

Programansvarig, Anton Fagerström (Energiforsk), ger en allmän genomgång av teman för ansökningar inom programmet. Programstyrelsen ordförande, Björn Fredriksson Möller (E.ON Gas Sverige AB), berättar om programmet och dess fokus på industri, akademi och offentligt. Ytterligare tal är planerade kring: växelverkan mellan Biodrivmedel för Sverige 2030 och Energimyndighetens program, Biodrivmedlens framtid i en vid kontext om klimat-, energi-, och transportfrågor, samt eventuellt om andra intressanta frågor i programmet.

Bikuporna modereras av medlemmar av programstyrelsen och kommer att ha fokus på diskussion för att hitta nya projektförslag. De tre bikuporna utgår från forskningsområdena i programmet:

• Kostnadseffektiv produktion
• En breddad råvarubas
• Energieffektivitet för biodrivmedel
• Biodrivmedlens allokering
• Effekter av nationell produktion

För detaljer kring forskningsområdena och information om programmet hänvisas till programmets hemsida på www.energiforsk.se.

Öppen arena hålls öppen för alla men anmälan är bindande då platserna är begränsade till 50.

Vi använder oss av cookies.Läs mer