Nätverksforum för mindre biovärmeanläggningar

Nätverksforum för mindre biovärmeanläggningar

Anmälan

Den 12 september är det dags för ”Nätverksforum för mindre biovärmeanläggningar”. Alla Svebios medlemmar som arbetar med och inom mindre biovärmeanläggningar är välkomna.

Denna nätverksträff anordnas i samarbete med Lantmännen Agrovärme och vi kommer att hålla till i deras lokaler i Stockholm.

Nätverksträffen inleds med lunch kl. 11.30, följt av konferens kl. 12.30 – 16.00.

Ämnen som kommer att presenteras och diskuteras är:

  • Konkurrensfördelar och kommunikation kring småskalig biovärme – Eva Andersson, Lantmännen Agrovärme
  • Ö-drift och småskalig kraftproduktion – Elin Ledskog, Againity
  • Goda exempel för att klara de nya MCP kraven
  • Klimatklivet för bioenergi

Välkomna!

OBS begränsat antal platser.

Kontakta oss om du har frågor:

Karolina Norbeck, Svebio, karolina.norbeck@svebio.se, 08-441 70 80
Eva Andersson, Lantmännen Agrovärme

Vi använder oss av cookies. Läs mer