Nätverksforum – mindre värmeverk

Nätverksforum – mindre värmeverk

Vi kickar igång hösten med en inspirerande nätverksträff hos Lantmännen Agrovärme i Stockholm den 12 september. Nätverksträffen är för Svebios medlemsföretag inom småskalig och medelstor biovärme & kraft. Här träffar du branschkollegor och utbyter erfarenheter inom biovärme & kraft med andra medlemmar.

Aktuella ämnen som Klimatklivet – projekt och möjligheter, småskalig biokraft för ö-drift, nya MCP-kraven och kommunikation kring småskalig biovärme presenteras och diskuteras. Denna gång anordnas träffen i samarbete med Lantmännen Agrovärme.

Tid: 12 september, lunch kl. 11.30, konferens kl. 12.30 – 16.00
Plats: Lantmännen, St Göransgatan 160A, 104 25 Stockholm
Anmälan: Vi har nu stängt anmälan men kontakta Karolina Norbeck om du vill delta.
Karolina Norbeck, Svebio, karolina.norbeck@svebio.se, 0705-799199
Eva Andersson, Lantmännen Agrovärme, eva.x.andersson@lantmannen.com


Program

11.30 Lunch

12.30 Del 1

Konkurrensfördelar och kommunikation kring småskalig biovärme
Eva Andersson, Lantmännen Agrovärme

Ö-drift och småskalig kraftproduktion
Elin Ledskog, Againity

Fikapaus

14.30 Del 2

Goda exempel för att klara de nya MCP kraven
Magnus Hermansson, Scheuch

Klimatkliv för bioenergi inom fjärrvärmenät och anläggning
Stefan Petersson, Värnamo Energi

16.00 Slut för dagen


Vi använder oss av cookies.Läs mer