Mer biobaserade råvaror från skogs- och jordbruk på marknaden

Nationella och globala mål om fossilfritt samhälle öppnar för fler biobaserade produkter på marknaden. Råvaror från skogs- och jordbruk står för många av de lösningar som behövs för att nå målen. Men hur realiserar vi dem?

LRF och RISE bjuder in till ett seminarium som tar ett helhetsgrepp på förutsättningar, möjligheter och åtgärder. Välkommen att lyssna till representanter från näringsliv, forskning och branschorganisationer och delta i diskussionen hur vi tillsammans kan arbeta för nya processer och skogs- och jordbruksbaserade produkter på marknaden.

Tid: Ons 28 augusti kl 10.20-16.00, kaffe och smörgås serveras från 9.50
Plats: LRF, Franzéngatan 6, Stockholm. Plan 4 Skänken
Anmälan: till medlemsservice@lrf.se
(ange ”Biobaserade råvaror 28 aug”) eller telefon 0771-18 08 11 senast 19 augusti

Program:

Moderator: Pernilla Walkenström, RISE

• Styrmedel och näringspolitik, aktuellt på EU-nivå och i Sverige
Karin Vestlund Ekerby, LRF Skogsägarna och Kjell Ivarsson, LRF

• Forskning och innovation i gränslandet mellan skoglig och agrar bioekonomi
Gustav Rogstam, RISE

• Biogasproduktion vid massabruk – exempel på tekniköverföring från agrar- och kommunalteknisk bioekonomi till den skogliga bioekonomin
Erik Woode, Gasum AB

• Biomassatillgång från både jord- och skog för effektiva bioraffinaderier
Pasi Hagelberg, Fortum

• Råvaror och potentialer i lantbruk
Anneli Moldin, Lantmännen

• Forsknings- och innovationsprojekt på gång vid RISE
– Tillförsel av agrara råvaror till bioraffinaderiprocesser, Carina Gunnarsson
– Bioraffinaderiprocesser som klarar både agrar och skoglig råvara för produktion av energibärare och kemikalier, David Blomberg Saitton
– Biobaserade råvaror i textilapplikationer, Jonas Aspling
– Bioeconomy Research Programme, Marco Lucisano

• H&M-gruppens drivkrafter och framtidsplaner
Anna Biverstål, H&M

• Paneldiskussion – hur tar vi arbetet vidare?

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer