Informationsdag ”Marknaden kräver alltmer verifierad kunskap”

Anmälan

Välkommen till en informationsdag ”Marknaden kräver alltmer verifierad kunskap”

I en alltmer öppen marknad måste vi som arbetar i branschen också bli tydligare med att visa vår seriositet och kompetens. Vi måste kunna verifiera att vi har kunskap att agera på marknaden.

Utbildningsdagen, i Jönköping den 23 maj, kan erbjuda kostnadsfritt deltagande tack vare ett EU-finansierat projekt, där Energikontor Sydost deltar.

Energikontor Sydost AB och PelletsFörbundet arrangerar därför tillsammans en informations- och utbildningsdag speciellt riktad till dig som är pelletsproducent eller återförsäljare, tillverkare eller agent av förbränningsutrustning eller är installatör av förnybar energiteknik.

Utbildningen är kostnadsfri, anmälan senast 10 maj.

Vi använder oss av cookies.Läs mer