PelletsFörbundets ”Installatörsdag”

PelletsFörbundets ”Installatörsdag”

Anmälan

PelletsFörbundet bjuder in till Installatörsdag i Örebro.

När: 2–3 september 2019. Vi inleder med middag på Örebro slott den 2 september.
Plats: Örebro
Anmälan: Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Du bokar och betalar för ditt boende själv.
Boka ditt boende: Vi har reserverat rum på Elite Stora Hotellet i Örebro. Rabatterat pris, 1 095 kronor. Boka via telefon direkt till hotellet på 019-15 69 00 eller via e-mail till: reservations.orebro@elite.se ange SVEBIO/PelletsFörbundet. Det finns även reserverade rum på City Hotel Örebro.


Installatörsdagen arrangeras för installatörer och panntillverkare som arbetar med pelletsanläggningar från villakaminer upp till en effekt på 500 kW. PelletsFörbundet vill under dagen informera om nuläget på pelletsmarknaden, om ny teknik och nya regler inom området. Vi vill också förklara pelletsanvändningens roll och möjligheter inom energiområdet.

  • Finns det tillräckligt med råvara?
  • Kommer det att finnas tillräckligt med pellets till kunderna framöver?
  • Kommer priset på pellets att öka eller minska?
  • Vad händer med svensk fjärrvärme, hur blir det med all ny el från vindkraft och hur påverkar det el- och värmemarknaden?

Vår tanke är att Installatörsdagen ska bli en återkommande årlig dag för kunskapsuppdateringar och för att träffa branschen. Deltagandet, inklusive middag, är i år gratis för installatörer och panntillverkare i branschen. PelletsFörbundet har finansierat dagen genom en extra avgift till pelletsproducenterna per levererat ton pellets.


PROGRAM

Måndag 2 september

19.00 Samling och middag på Örebro slott

Tisdag 3 september

Plats: Elite Stora Hotellet, Drottninggatan 1, Örebro

09.00 Välkommen, Peter Granborn, ordf. PelletsFörbundet

Bioenergi i Sverige och tillgången på biomassa i Sverige och globalt
Kjell Andersson, Svebio

Svensk energipolitik – Vad händer och vad får det för konsekvenser?
Gustav Melin, Svebio

10.00 Kaffe

10.30 Pellets i Sverige och Europa – Blir det brist på pellets i vinter?
Fredrik Zetterlund, PelletsFörbundet

Vad betyder kraven för trycksatta anordningar och certifiering av operatörer i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3?
Oskar Ålund, Marklund Solutions

11.30 Paus

12.00 Referensanläggning – Pelletsvärmelösning
Fredrik Zetterlund, Veosol

Andra nyheter på marknaden för installatörer!
Möjlighet för företag att informera, tag kontakt med kansliet.

Vad behöver bli bättre för en bättre marknadsutveckling? – Diskussion

13.00 Lunch


Välkomna!

Vi använder oss av cookies.Läs mer