Industriella bioraffinaderier i Sverige – Pågående forskning och utveckling

Industriella bioraffinaderier i Sverige – Pågående forskning och utveckling

Anmälan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangörer: Energimyndigheten, den svenska verksamheten inom IETS TCP och CIT Renergy
Målgrupp: Industri, universitet och högskolor, institut och myndigheter
Tid: Onsdag 27 september 2023, kl 12.00-17.00 (inklusive lunch)
Plats: Hotel C, Vasaplan 4 i Stockholm
OBS! Endast deltagande på plats – inte online.
Ordförande: Thore Berntsson
Språk: Svenska
Anmälan: Senast 13 september via Eventbrite 
Seminariet är avgiftsfritt. För att undvika matsvinn är det viktigt att meddela om du inte deltar i lunchen.
Fullständigt program finns nedan.

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems), som är ett av samarbetsområdena inom IEA (International Energy Agency). Inom IETS TCP pågår bland annat ett större internationellt samarbete inom området Industriella Bioraffinaderier. Vid seminariet kommer detta arbete och möjligheter att deltaga att presenteras.

Industriella bioraffinaderier är en av de mest intressanta möjligheterna för att kraftigt minska klimatgasutsläppen i industrisektorn i Sverige.

Exempel på viktiga frågeställningar är:

• Minskning av klimatgasutsläpp vid olika lösningar och förutsättningar

• Integration i industrier

• Bioraffinaderier som del av infrastrukturen

• Möjligheter att uppnå negativa utsläpp

• Strategisk design för att möta olika framtida utvecklingar

• Möjlig roll i det framtida svenska systemet för kraftig minskning av klimatgasutsläpp

 

Dessa frågeställningar kommer att presenteras och diskuteras vid seminariet. Moderator vid den avslutande diskussionen är Johanna Mossberg.

 

Syften

• Att presentera erfarenheter och pågående satsningar inom ovanstående frågeställningar

• Att diskutera åtgärder för ökad energieffektivisering i industrin

• Att identifiera möjligheter till ökat nätverkande i Sverige och internationellt inom IEA

Vi använder oss av cookies.Läs mer