Hur bidrar elektrifiering och biodrivmedel till klimatneutralitet i transportsektorn?

Hur bidrar elektrifiering och biodrivmedel till klimatneutralitet i transportsektorn?

Transportsektorns klimatmål att minska utsläppen mellan år 2010–2030 med 70 procent ställer krav på många olika typer av samverkande insatser. Vilka bidrag kan elektrifiering respektive biodrivmedel stå för?

Välkommen till ett webbaserat seminarium som ger en överblick över den pågående utredningen om utfasning av fossila drivmedel och presenterar aktuell forskning kring fossilfria alternativ som står till buds.

Fredag, 6 november 2020, kl. 13:00 till 14:30.

Seminariet är ett samarrangemang av Swedish Electromobility Centre, SEC, och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel och riktar sig till näringsliv och samhällsaktörer, forskare och studenter.Seminariet hålls på svenska och genomförs digitalt via Teams. Länk för att ansluta skickas ut separat till anmälda deltagare.

Vi använder oss av cookies.Läs mer