HTC konferens

Anmälan

Välkommen till en tvådagars-konferens där industri och akademi möts och diskuterar utvecklingen inom HTC – hydrotermisk karbonisering. HTC är en metod med stor potential för omvandling av slam och andra våta och svårhanterliga material till värdefulla produkter, såsom biokol.

Vi använder oss av cookies.Läs mer