HTC konferens

Anmälan

Välkommen till en tvådagars-konferens där industri och akademi möts och diskuterar utvecklingen inom HTC – hydrotermisk karbonisering. HTC är en metod med stor potential för omvandling av slam och andra våta och svårhanterliga material till värdefulla produkter, såsom biokol.

Vi använder oss av cookies. Läs mer