Food, energy and new materials – How do we use our land resources most effectively?

Food, energy and new materials – How do we use our land resources most effectively?

Flera perspektiv nödvändiga för ett hållbart jordbruk

​I slutet av förra året tog debatten om ekologisk mat och biobränslen ordentlig fart. Jordbrukets klimatpåverkan var ett centralt tema och det har varit tydligt att debatten rör svåra avvägningar mellan olika slags miljöpåverkan. Den 11 april, under ett lunchseminarium, breddar forskarna diskussionen. Ett intensivt jordbruk kan ge högre skördar och frigör därmed mark för andra syften, men kan exempelvis hota bin och andra insekter.

Sista anmälningsdag 4 april. Länk till anmälan

Vi använder oss av cookies.Läs mer