Färdplan Energi: Slutpresentation tidslinjer

Under 2020 har Energiföretagen Sverige i bred samverkan med andra aktörer arbetat med att ta fram tidslinjer, inom projektet Färdplan Energi. Nu slutpresenterar vi tidslinjerna, som på ett konkret sätt visar vad som behöver göras inom energisektorn och i samhället, när och av vem, för att målet om ett fossilfritt samhälle 2045 ska nås. Många branscher pekar på fossilfri el som nyckeln till samhällets omställning, så hinder inom energisektorn behöver åtgärdas snarast för att möjliggöra samhällets omställning.

Tid, plats och anmälan

Webbinariet sänds den 27 januari kl 10.00-12.00. på Energiföretagens play-kanal.
Anmäl dig här.

Vi använder oss av cookies.Läs mer