EU klimatneutralt 2050 – hur kan svensk bioenergi bidra?

Hur ser vägen ut mot en koldioxidneutral ekonomi i EU? Hur kan Sverige bidra till att utveckla EU:s politik för förnybar energi, och vilken roll kan skogsbaserad bioenergi spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle?

Datum: Fredag 29 januari
Tid: Kl. 10.30–11.45
Plats: Europaparlamentets Youtubesida

Medverkande:
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP)
Emma Wiesner, tillträdande Europaparlamentariker (C)
Karin Nikavar, Senior Regulatory Advisor Heat, Vattenfall
Anders Edling Hultgren, General Manager Biorefinery, SCA
Otto Bruun, sakkunnig bioekonomi Naturskyddsföreningen
Mårten Larsson, Skogsindustrierna

M.fl.

Arrangörer: Europaparlamentets kontor i Sverige och Skogsindustrierna

Vi använder oss av cookies.Läs mer