Ekotransport

För femte gången samlar Ekotransport beslutsfattare från företag, organisationer och myndigheter för att diskutera vägen framåt – mot målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Ekotransport 2030 är konferensen för alla som vill delta i omställningen till framtidens transportlösningar. Med trendspaningar, debatter och seminarier analyseras och utvärderas utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta.

Vi använder oss av cookies.Läs mer