Certifiering som drivkraft för hållbarhet – teori och praktisk erfarenhet

Anmälan

Det finns stora förväntningar på att olika former av certifiering ska sätta tryck på producenterna och hjälpa konsumenterna att välja de mest hållbara lösningarna. Förnybara energisystem är förknippad med stora anspråk på resurser som t.ex. mark, vatten och metaller och det är centralt att reglerande system som utvecklas styr mot ett hållbart resursutnyttjande. Bioenergi och bioekonomin generellt innebär nya möjligheter men även risker. Bioenergins expansion har orsakat debatt och hållbarheten hos biobaserade lösningar har ifrågasatts.  Idag finns det olika certifieringssystem som vuxit fram inom de gröna näringarna.

Hur fungerar certifiering som samhällsstyrning för ökad hållbarhet? Är det rimligt med olika certifieringssystem för olika slutprodukter från samma råvara? Är det ett effektivt komplement till reglering av energiproduktion? Förstår man som konsument vad certifieringarna innebär? Kan man lita på certifieringen? Hur kan certifieringssystemen förbättras?

Den 2 november mellan kl 10.00–15.00 bjuder KSLA:s Kommitté för energifrågor och Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030 in till ett seminarium där dessa frågor kommer att diskuteras. Målgruppen är politiker, forskare, representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner, markägare, företag och intresseorganisationer.

Avgift: Kostnadsfritt
Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12

Vi använder oss av cookies.Läs mer