Bygg nya bioraffinaderier – en workshop om hur nya svenska fabriker ska kunna finansieras

Bygg nya bioraffinaderier – en workshop om hur nya svenska fabriker ska kunna finansieras

Fullbokat! Var vänlig kontakta Maria Zettergren, maria.zettergren@svebio.se för att ställa dig på väntelistan.

Sverige är ledande i Europa på biodrivmedel, men mycket importeras. Flera svenska teknologier utvecklas, projekt pågår för att bygga stora bioraffinaderier. Industrisektorer är beredda att investera för ny produktion. Men hur ska dessa fabriker kunna finansieras? Vad behövs i form av långsiktiga styrmedel?

Nu möter industrin politikerna och pengarna – stakeholders och investerare. För att nå riksdagens mål om noll nettoutsläpp av koldioxid behöver industrin investera omkring 200 miljarder kronor till 2045 i nya svenska anläggningar. Svebio och Luleå Tekniska Universitet (LTU) inbjuder branschen att diskutera: hur får vi fram klimatinvesteringar i infrastruktur?

 • Tid: Onsdag 13 november 2019, kl. 13.00 – 17.00. Lunch finns från kl. 12.00.
 • Plats: KonferensHuset, Drottninggatan 55, Stockholm
 • Pris: 375 kr (inkl. moms) inkl. lunch. Obs, anmälan är bindande men du har rätt att utse en ersättare.
  Kostnadsfritt för talare, deltagare i projekten Stefan eller Biojet Demo, Vinnovas personal och press. Anmälan krävs.
 • Anmälan: Fullt!
  Var vänlig kontakta Maria Zettergren, maria.zettergren@svebio.se för att ställa dig på väntelistan.
 • Kontaktperson: Tomas Ekbom, 070-2761578 eller tomas.ekbom@svebio.se

Viktiga frågor som ska besvaras är:

 • Hur kan investeringar i klimatprojekt ta fart i en värld av osäkerhet?

 • Hur hjälper politiken?

 • Sverige gasar, EU bromsar – vilket håll ska vi? Vart kör vi?

 • Vilka teknologier är intressanta? När och hur blir det storskaligt?

PROGRAM

12.00 Registrering och lunch, KonferensHuset, Drottninggatan 55, Stockholm

13.00 Introduktion och välkomnande

 • Tomas Ekbom, programdirektör BioDriv vid Svebio
 • Fredrik Granberg, projektledare Biojet Demo Piteå vid LTU: kommande första svenska biojetfabriken

13.15 Panelsamtal – hur ska investeringarna i bioraffinaderier ta fart?

Ekbom & Gavelius samtalar med:

 • Max Jönsson, Leadership for Sustainable Fuel Change
 • Sven Löchen, CEO, RenFuel
 • Hans Rydstad, Senior Advisor, Carnegie, styrelseledamot i Stiftelsen för Strategisk Forskning
 • Henrik Brodin, Affärsutvecklingsansvarig Energi, Södra
 • Lars Mac Key, Head of DCM Sustainable Bonds, Danske Bank

13.45 Panelsamtal – går politiken hand i hand med industrin om klimatet?

Ekbom & Gavelius samtalar med:

 • Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet
 • Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Gunnar Olofsson, ordförande, Sekab Biofuels & Chemicals
 • Gustav Melin, vd för Svebio
 • Patrik Marckert, Senior Manager, Nordic Investment Bank

14.15 Kaffe och kaka

14.45 Workshop

 • Så kan styrmedel och regelverk utvecklas fram till 2030 och även rena biodrivmedel. Diskussion kring fyra förslag som ska lämnas till regeringen.
 • Hinder och möjligheter för konventionella och avancerade biodrivmedel i Sverige och EU. Introduktion av nya rena biodrivmedel och konvertering av bilar till rena biodrivmedel. Förslag diskuteras.

16.30 Presentation av grupper, diskussion och sammanfattning, Tomas Ekbom & Martin Gavelius

17.00 Slut för dagen


Organiserat av:

Svebio LTU

Med finansiering från:

vinnova Energimyndigheten

Vi använder oss av cookies.Läs mer