Bioekonomiriksdagen 2023

Bioekonomiriksdagen 2023

Bioekonomi i Norr hälsar alla välkomna till Umeå

Anmälan

Bioekonomiriksdagen tar avstamp i förändringarna i vår omvärld; inom EU, nationellt och i norra Sverige. Syftet med dagen är att visa upp och diskutera hur den skogliga bioekonomin kan bidra till regional utveckling med norra Sverige som modell och inspiration. 

Fullständigt program

22 FEB – OMVÄRLDSANALYS & FRAMTIDEN FÖR REGIONEN

23 FEB – SKOGEN, SKOGSINDUSTRIN OCH BIOEKONOMINS FRAMTID

Vi använder oss av cookies.Läs mer