Almedalen: Så effektsäkrar vi ett växande Stockholm

Välkommen på lunchseminarium om hur vi löser en av våra viktigaste utvecklingsfrågor.

Alltfler storstadsregioner i Sverige lider av kapacitetsbrist. Allvarligast är läget i Malmö- och Stockholmsregionerna där nyanslutningar redan får avslag, eller riskerar att få det inom kort. För att inte tillväxt eller klimatomställning ska hämmas måste kapacitetsproblematiken adresseras snarast. Lösningarna är flera och ligger ofta i samverkan mellan olika parter. Under seminariet presenteras olika problembilder från perspektiven regionnät, stamnät och kraftvärme; nyckelaktörerna får teckna sin bild och sina förslag på tänkbara lösningar. Därefter svarar politiken upp med sina förslag på åtgärder.

Arrangör: Ellevio
När: Måndag 1/7 kl.11.45 – 13.00
Plats: Almedalen, Energiföretagens Arena Energi, S:ta Katarinagatan 6, Klosterlängan, Visby

Medverkande:

  • Andreas Hatzigeorgiou, moderator, Vd Stockholms Handelskammare
  • Johan Lindehag, vd, Ellevio
  • Anders Egelrud, vd, Stockholm Exergi
  • Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
  • Irene Svenonius, Finanslandstingsråd, Regionstyrelsen ordförande
  • Patrik Engström, Energipolitisk talesperson, socialdemokraterna
  • Lina Bertling, Professor elkraftsystem, KTH

Lättare lunch serveras i anslutning till seminariet.

Vi använder oss av cookies.Läs mer